Bio groenten gezonder

Waarom bio groenten veel gezonder zijn

Maar er toch wel enige kanttekeningen te plaatsen zijn. Ben jij het met deze stelling eens? Kies je voor Bio Groenten Gezond of “Gewoon”?

Keurmerk verbonden aan biologische groenten

Biologisch, het is een mooi woord, maar wat betekent dat dan precies? In 1991 zijn er op Europees vlak regels in het leven geroepen waar de zogenaamde biologische producten aan zouden moeten voldoen. Hier is een keurmerk aan verbonden. In Nederland is dat keurmerk het EKO keurmerk en er komt een sticker op te zitten waar het Europese keurmerk met een groen blaadje erop. Wanneer een [product voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn mag dit een keurmerk gaan dragen en mag het biologisch genoemd worden. Maar aan welke voorwaarden moeten deze dan voldoen en maken deze voorwaarden de biologische groenten dan ook gezonder?

foodello banner

Hoe krijgt groente een biologische titel met het EKO-keurmerk?

Als bedrijf zul je aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om een EKO-keurmerk te kunnen krijgen. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden zijn als volgt:

  • Er mag geen kunstmest gebruikt zijn
  • Er mogen geen synthetische bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt
  • Er moet gewerkt worden zonder dat er genetische manipulatie aan te pas is gekomen
  • Er moet in natuurlijke grond geteeld worden
  • Er mag bij de verwerking geen chemische kleur- geur- en smaakstoffen worden toegevoegd

verse groente

Wat is het verschil tussen biologische groente en niet biologische groente?

Qua uiterlijk is er geen verschil te zien tussen biologische en niet biologische groente. Ook aan de hand van de smaak zou je er geen onderscheid uit kunnen halen. Eigenlijk zit het enige verschil hem in de teelt van de biologische groenten.
Dat verschil heeft dan alles weer te maken met de voorwaarden die worden gesteld aan de groenten om het EKO-keurmerk te mogen dragen. Maar wat leveren al deze voorwaarden dan precies voor voordelen op aan de biologische groenten?

foodello banner

Gezondheid en biologische groente

Er zijn veel mensen die overgestapt zijn naar Biologisch eten omdat er wordt gezegd dat dat beter zou zijn voor je gezondheid. Toch is dat best gek, want daar is nog nooit een bewijs over opgeleverd. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de verschillen tussen biologisch en niet biologische groenten. Biologisch eten is dus niet per se gezonder eten

Uit geen van deze onderzoeken is gebleken dat de biologische groenten gezonder zouden zijn dan de groentes die niet biologisch zouden zijn. Toch zit er wel degelijk een verschil in biologische en niet- biologische voeding. Dit verschil zit hem in de teelt van de groente.

De voedingsstoffen in biologische groenten

Er is nooit bewezen dat er meer gezonde voedingsstoffen zouden zitten in biologische groente. Per stuk groente kan de samenstelling van de voedingsstoffen al verschillend zijn. De grote van de groente en de plaats waar de groente geteeld is kunnen van invloed zijn op de samenstelling van de voedingsstoffen in de groente.

groente op de bbq

Voedingsstoffen in de bodem

De voedingsstoffen die in de bodem te vinden zijn bij de teelt van de groente spelen ook een rol bij de voedingsstoffen die uiteindelijk in de stuk groente zullen zitten na de teelt ervan. Het enige dat wel een verschil zou kunnen maken is het gebruiken van dierlijk mest.
Helaas heeft alleen niet alle mest dezelfde samenstelling, dit omdat het om dierlijk en onbewerkt mest gaat. Zo zitten er tussen de biologische groentes net zo veel verschillen onderling als in de niet biologische groenten.

Het is niet nodig om voor de samenstelling van de groente, als het gaat om de voedingsstoffen erin, specifiek te kiezen voor biologische groenten. Er is hier namelijk geen enkel verschil gevonden tussen de biologische en de niet- biologische groenten.

Het gebruik van pesticiden

Een van de grootste redenen voor mensen om ervoor te kiezen biologische groenten te gaan eten is het gebruik van pesticiden in de niet- biologische landbouw teelt. Volgens de mensen die biologische groenten eten zou het zo zijn dat biologische groenten onbespoten zouden zijn.

Eigenlijk hebben de mensen die dat denken zich niet goed genoeg verdiept in de teelt van de biologische groenten, want de biologische groenten worden net als de niet- biologische groenten gewoon bespoten. Alleen worden er andere middelen gebruikt.

gezond biologisch eten

Het bespuiten van biologische groenten

Biologische groenten worden dus gewoon bespoten. Er zit wel een verschil tussen de soorten bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt. Bij Biologische groenten wordt er gebruik gemaakt van een natuurlijk bestrijdingsmiddel in plaats van de synthetische pesticiden.
De natuurlijke bestrijdingsmiddelen zorgen er ook voor dat alles wat er niet thuishoort op de biologische groenten, dat dat gedood wordt. Maar dat het om natuurlijke bestrijdingsmiddelen gaat, wil dat natuurlijk niet meteen zeggen dat dat dan ook meteen per definitie gezonder zal zijn.

Ook wanneer er natuurlijke pesticiden worden gebruikt kunnen deze ongezond en gevaarlijk zijn. Een van de meest voorkomende bestrijdingsmiddelen in de biologische groenteteelt is Rotenon. Dit middel is erg giftig en heeft bij proefdieren geleid tot Parkinson achtige symptomen. En mag daardoor in ons land inmiddels ook niet meer worden gebruikt.

foodello banner

Pesticiden en het menselijk lichaam

Tegenwoordig spelen pesticiden geen grote rol meer in de hoek van de gezondheidsproblemen. De pesticiden die tegenwoordig gebruikt worden kunnen door ons lichaam worden afgebroken. Vroeger was dat wel anders.
Tegenwoordig zijn er geen giftige pesticiden meer te vinden op de groentes. Het maakt dan ook helemaal niet uit of het om de biologische of de niet- biologische groenten zou gaan. Ons lichaam is in staat de gebruikte pesticiden af te breken en uit te scheiden.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit laat ook de groentes uit andere landen die wel giftige pesticiden bevatten niet meer toe op de Nederlandse markt. Hierdoor zijn wij er zeker van dat wij maar een klein deel van de gebruikte pesticiden binnen zullen krijgen.

pesticiden in de landbouw

Het milieu en biologische groenten

Op het moment dat er natuurlijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt voor de teelt van biologische groenten, wil dat niet meteen zeggen dat dat dus gezond hoeft te zijn. Het enige voordeel dat aan natuurlijke bestrijdingsmiddelen vast zit, is dat ze eerder afgebroken worden in de natuur.

Wanneer de natuur langer nodig heeft om de natuurlijk pesticiden af te voeren, dan kun je er alsnog nog schade mee aanrichten in de natuur. Gedurende de periode dat de pesticiden nog niet afgebroken zijn door de natuur kunnen ze nog schade aanrichten en vervuilen ze het milieu nog steeds. Biologische groenten zijn in het totaal gezien gezonder en beter voor het milieu, mens en dier. Er zijn echter wel belangrijke kanttekeningen bij te plaatsen.