Duurzame ontwikkelingen binnen een bedrijf

De laatste duurzame ontwikkelingen binnen een bedrijf

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, zeker ook binnen bedrijven. Duurzaam ondernemen is méér dan een modekreet geworden. Steeds meer consumenten kopen alleen nog maar duurzame producten of nemen diensten af bij bedrijven die duurzaamheid in hun visie en DNA hebben. Het gebruiken van groene energie is niet meer voldoende als je als bedrijf beschouwd wilt worden met een duurzame visie.

Het jaar 2021 zal niet snel vergeten worden

Vorig jaar, 2021, hebben we allemaal een onrustig jaar gehad waarin velen thuis moesten werken, kinderen thuis onderwijs kregen en er vrijwel niks was om voor naar buiten te gaan, behalve de boodschappen. Ook de vele bedrijven in Nederland hebben hier uiteraard mee te maken gehad. Zij moesten vooral zien te overleven, en hoe dat dan gebeurde was op dat moment minder belangrijk.

2022 gaat al een stuk beter

Gelukkig kunnen we nu zeggen dat het dit jaar al een stuk beter gaat. Vrijwel de meeste bedrijven hebben het overleefd, de kinderen kunnen gewoon weer naar school en de meeste mensen werken alweer gedeeltelijk of volledig op kantoor. Doordat de bedrijven nu weer draaien is er ook weer ruimte om naar andere dingen te kijken, ze hoeven immers niet meer te overleven. Hier komen dan ook de duurzame ontwikkelingen bij kijken.

Plannen maken en vooruit komen

Het is tijd om weer plannen te gaan maken, te ondernemen en vooruit te komen. Maar ook zeker om het bedrijf en de medewerkers voor te bereiden op de toekomst. Hier komt ook duurzaam ondernemen. In dit artikel vind je dan ook duurzame ontwikkelingen die toe te passen zijn binnen een bedrijf. Door stapje voor stapje aan duurzaamheid te werken, wordt ook jouw bedrijf steeds duurzamer. Dit zijn onze tips voor integratie van duurzame ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Zorg voor een omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn

Het eerste punt in de duurzame ontwikkelingen is direct een belangrijke. Het lijkt namelijk zo vanzelfsprekend, je ergens thuis voelen en het idee hebben dat je echt jezelf kan zijn. Toch is dit lang niet altijd het geval. Zo hebben veel mensen het gevoel dat ze nergens echt bij horen, en dat terwijl dat zo belangrijk is. Niemand wil de pauze in zijn eentje doorbrengen terwijl er een tafel verder zes collega’s bij elkaar zitten en het gezellig hebben.
Maar dat is niet het enige punt. Ook het gevoel hebben dat je niet juist of oneerlijk behandeld wordt komt regelmatig voor, en kan veel doen met je eigenwaarde en je zelfbeeld. Op het moment dat dit beïnvloed wordt ga je dit niet alleen aan je gedrag en humeur merken, maar ook aan je werkprestaties. Dit heeft vervolgens weer een negatief effect op het bedrijf, waardoor je in een soort vicieuze cirkel beland.

duurzame telefoon

Mensen willen zich gewaardeerd voelen

Als bedrijf is het dus ontzettend belangrijk ervoor te zorgen dat mensen zich gewaardeerd voelen, op hun plek zitten en vooral het gevoel hebben dat zij zichzelf mogen zijn. Op het moment dat dit gebeurt zullen er meer samenwerkingen ontstaan, gaan collega’s onderling beter met elkaar om, halen ze het maximale uit zichzelf en zal het werk automatisch verbeteren.

Hoe zorg je voor een duurzame en rechtvaardige werkomgeving?

Wil je dit goed aanpakken, dan is bewustwording één van de eerst dingen waaraan gewerkt dient te worden. Vaak heeft het gedrag van de meerderheid namelijk het meeste invloed, en gedrag gebeurt vaak onbewust. Denk bijvoorbeeld aan een grap tijdens een bespreking. Voor de één is deze grap volledig onschuldig, terwijl hij voor de ander als kwetsend kan worden ervaren.
Aan te raden is het echter wel, om ook per individu te kijken. Waarom kan de ene persoon wel het maximale halen, en werkt het bij de ander niet? Kijk naar de mogelijkheden die er zijn en zorg ervoor dat daaraan gewerkt wordt, in plaats van je op het probleem zelf te focussen.

De uitstoot van gassen

Er wordt veel gesproken over CO2, maar toch is dat vaak niet wat er bedoeld wordt. Wanneer er gesproken wordt over CO2 bedoelen mensen vaak alle uitstoot van gassen. Toch lijkt het alsof CO2 hierin de norm is geworden, als het gaat om het verduurzamen van de uitstoot binnen een bedrijf. Duurzame energie toepassen, het wordt steeds belangrijker.
Wanneer je als bedrijf duurzamer wilt zijn is het in kaart brengen van de Carbon footprint in veel gevallen de eerste stap die gezet wordt. Dit is dus niet alleen de CO2 maar ook het energieverbruik. Hier kun je eenvoudig verschillende tools voor gebruiken welke je inzicht geven, maar ook handvatten bieden om direct aan de slag te kunnen gaan.
Door de huidige footprint in kaart te brengen zie je direct waar de meeste potentie ligt voor het bedrijf. Daarnaast is het meestal zo dat de footprint groter is dan in eerste instantie werd verwacht, waardoor vooral de verspilling duidelijk te zien is. Dit is voor bedrijf een goed beeld om meer te doen met besparingen, certificeringen en borging.

duurzaam ondernemen juist nu

Duurzame ontwikkelingen voor energie

We hadden het net al over CO2, maar ook het energieverbruik is een belangrijk punt. Wil je als bedrijf gaan verduurzamen, dan is het zeker aan te raden naar het energieverbruik te kijken. Na de industriële revolutie hebben we met zijn allen een afhankelijkheid van fossiele brandstoffen opgebouwd, wat voor serieuze problemen in de toekomst kan zorgen. Dit komt vooral door de manier waarop we hier mee omgaan, en dat moet veranderen.
Er zijn tegenwoordig al veel alternatieven beschikbaar, die ook steeds vaker betaalbaarder worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan windturbines, zonnepanelen en warmtewisselaars. Ook elektrische auto’s zijn momenteel ontzettend populair. Sterker nog; een derde van alle leasecontracten heeft geen verbrandingsmotor meer. De verwachting hierin is dat dit alleen maar meer gaat worden, wat uiteraard goed is als je duurzamer wilt leven.

Recycling binnen het bedrijf

Recyclen is belangrijk en zien we gelukkig ook steeds vaker terug. Toch lijken veel bedrijven niet op de hoogte te zijn van wat er allemaal mogelijk is. Meubels of apparatuur dat niet meer gebruikt wordt kan verkocht worden, zeker als ze nog helemaal goed zijn, maar er is veel meer dat je kunt doen. Door goed na te denken over wat er met het afval gebeurt en wat jij daarmee doet, kunnen bepaalde kosten voor het bedrijf dalen. Sterker nog; het is zelfs mogelijk een nieuwe inkomensstroom te creëren op deze manier.
Wel is dit echt een punt waarbij samenwerken het sleutelwoord is, want dit kun je niet alleen. Praat hier dus over binnen de organisatie om te kijken welke kennis er al aanwezig is en welke oplossingen binnen het bedrijf passen. Vervolgens kan er gekeken worden naar partners die hiervoor geschikt zijn, om de plannen op papier te zetten.

Circulair ondernemen

Circulair ondernemen en recyclen worden nog weleens door elkaar gehaald, maar er zit wel degelijk verschil in. Recyclen is het opnieuw gebruiken van je eigen kartonnen koffiebeker bijvoorbeeld, maar ook het verkopen van oude meubels en apparatuur. Circulair ondernemen gaat hierin nog veel verder. In feite houdt dit in dat er geen afval meer is. Alles wat binnen het bedrijf gebruikt wordt, is vervolgens weer te gebruiken voor een ander doel. Dit lijkt steeds bekender te worden, en als het aan de overheid ligt bestaat er in 2050 helemaal geen afval meer.

tweedehands kleding beurs

Duurzame ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering

Wanneer je slim wilt ondernemen is verduurzamen een goede optie. Echter zien bedrijven dit vaak als een kostenpost, een last, en dat klopt lang niet altijd. Natuurlijk moeten er misschien kosten gemaakt worden om een duurzamer bedrijf te hebben, maar dit heb je binnen een aantal jaar ook weer terugverdiend.
Een mooi voorbeeld van verduurzamen waarbij je met niet al teveel moeite een goed en groot resultaat bereikt, is maatschappelijke verantwoorde inkoop. Wel is het hierbij belangrijk dat je een partij in de armen neemt die zorgt voor de juiste informatie en de jou in contact kan brengen met de juiste mensen.

Duurzaam inkopen

Maatschappelijke verantwoorde inkoop wordt ook wel duurzaam inkopen genoemd. In feite houdt dit in dat je, naast de prijs van de producten, ook let op de effecten die deze inkopen op het milieu en sociale aspecten kunnen hebben. Als inkoper wordt er van je verwacht dat jij producten inkoopt die een maximale duurzame waarde hebben. Wel is het zo dat deze vorm van inkoop echt maatwerk is, en dus voor ieder bedrijf anders is. Daardoor is het erg belangrijk dat je als inkoper weet waar het bedrijf zijn accent op wil leggen.

Duurzaam leiderschap

Voordat het coronavirus uitbrak stond duurzaamheid in de top drie van mogelijke onderscheidende factoren binnen een bedrijf. Echter is dit nu gedaald naar de zevende plek. Wel zijn er nog steeds branches waarbij het verduurzamen nog steeds bovenaan staat, zoals bijvoorbeeld in de food-, bouw- en agrarische sector. Zij worden hierbij vooral gestimuleerd door de vragende partij, waardoor er wel stappen genomen moeten worden.
Leiding geven aan een duurzame organisatie is anders dan bij een andere organisatie. De organisatie moet vaak aangepast worden om het passend te maken. Een open cultuur in combinatie met een lange termijn visie is hierbij vaak de beste optie, zeker wanneer de leider zich dienend opstelt en menselijke maat hanteert.

Gezondheid en duurzame ontwikkelingen

Denk je aan duurzame ontwikkelingen binnen een bedrijf, dan denk je niet direct aan de gezondheid, veiligheid en vitaliteit van de medewerkers. Toch is dit ook zeker een onderdeel van duurzaamheid. Bij veel organisaties is de mens het middel tot het doel, maar we verwachten wel dat zij zich verbinden met de organisatie, wat niet klopt. Sterker nog, de mens is een erg belangrijk onderdeel binnen elk bedrijf.

Medewerkers moeten zich comfortabel voelen

Je doet er dus goed aan er voor te zorgen dat de medewerkers zich goed voelen, dat er voor hen gezorgd wordt. De veiligheid zit hierbij meestal wel goed. Als dit intern niet geregeld is, dan wel vanuit de wet- en regelgeving. Er zijn immers bepaalde regels en wetten waar elk bedrijf zich aan moet houden. Echter op het gebied van gezondheid en vitaliteit kunnen we nog veel veranderingen maken.

Je werknemers gezond en gemotiveerd houden

Kijken we naar gezondheid, dan zien we dat dit gaat over het geestelijke en het fysieke. Als werkgever kun je hieraan meewerken door bijvoorbeeld het eten in de kantine aan te passen, maar ook door beweging te stimuleren. Ga bijvoorbeeld in de pauze met een clubje een blokje om, of spreek met mensen af na het werk te gaan sporten.
Vitaliteit is meer gericht op alles wat zich afspeelt in het lichaam en de geest. Denk hierbij dus aan ontplooiing en ontwikkeling, maar ook gelijk. Wil je hier wat aan veranderen, dan ligt de oplossing vaak bij jouzelf. Vaak is het namelijk het missen van persoonlijke aandacht, voldoende mensen zien en hier ook mee kunnen praten en erkennen wie ze zijn.